Η εκπαίδευση είναι η μεγαλύτερη επένδυση.

Η αποδεδειγμένη εμπειρία μας στην αγορά των συστημάτων ERP δείχνει ότι για να επιτευχθεί η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του λογισμικού, είναι απολύτως απαραίτητο οι τελικοί χρήστες να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και δεξιότητές τους σχετικά με τη χρήση του.

Η μεθοδολογική προσέγγιση της AppSoft σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης χρηστών επιταχύνει τη διαδικασία μάθησης, ελαχιστοποιεί τα κενά γνώσης και διασφαλίζει ότι οι χρήστες αποκτούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά στον πλέον σύντομο χρόνο.

TRAINING

Τα αρμόδια στελέχη μας έχουν υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση και είναι σε θέση να σχεδιάσουν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης που θα αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Με εκπαιδευτικά σεμινάρια που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο της επιχείρησης ή σε εκπαιδευτικές αίθουσες της AppSoft, εκπαίδευση εξ αποστάσεως (distance learning), e-learning συστήματα, υπηρεσίες train-the-trainer, μεθοδολογική αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών και απόδοσης εκπαιδευομένων, δωρεάν online εκπαίδευση, η επιχείρησή σας έχει στη διάθεσή της ευρύτητα επιλογών για να διασφαλίσει την αποδοτικότητα της επένδυσής της!


Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

Εκπαίδευση σε αίθουσα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση E-learning σεμινάρια

Soft1 Knowledge Base

Τεκμηρίωση χρήσης

Τεχνική τεκμηρίωση


Επικοινωνήστε μαζί μας !