Η εφαρμογή Soft1 Web Report αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο άμεσης ενημέρωσης των ανθρώπων της επιχείρησής σας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα προβολής όλων των διαθέσιμων εκτυπώσεων του Soft1 ERP Series 5, μέσα από το διαδίκτυο. Χωρίς ειδικές εγκαταστάσεις ή πρόσθετο εξοπλισμό, με κεντρικό έλεγχο δικαιωμάτων πρόσβασης και εξαιρετικά απλές εργασίες παραμετροποίησης.

Το Soft1 Web Report προσαρμόζεται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας, καθώς και στις ανάγκες επιμέρους θέσεων εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα στελεχών που βρίσκονται συχνά εκτός γραφείου. Η λειτουργικότητα, το μενού εργασιών, τα εμφανιζόμενα πεδία, καθώς και άλλα στοιχεία της εφαρμογής, διαμορφώνονται εύκολα μέσα από το Soft1 ERP Series 5, βάσει του ρόλου κάθε εργαζόμενου.

Η εφαρμογή Soft1 Web Report είναι άμεσα αξιοποιήσιμη σε όλες τις μηχανογραφικές εγκαταστάσεις Soft1 Series 5, ανεξάρτητα από το μοντέλο λειτουργίας τους (on-premise ή cloud).