Η web εφαρμογή Soft1 B2B επιτρέπει στην επιχείρησή σας να αυτοματοποιήσει πλήρως τις διαδικασίες συνεργασίας με τις επιχειρήσεις-πελάτες της. Άμεσα αξιοποιήσιμη σε όλες τις λύσεις μηχανογράφησης Soft1 Series 5 (on-premise και cloud), δεν απαιτεί ειδικές πρόσθετες εγκαταστάσεις ή άλλο πρόσθετο εξοπλισμό. Τα πάντα είναι έτοιμα για εσάς, από τη SoftOne! Με κεντρικό έλεγχο δικαιωμάτων πρόσβασης και εξαιρετικά απλές εργασίες παραμετροποίησης.

Προσφέρετε τώρα στις επιχειρήσεις-πελάτες σας, ειδική πρόσβαση σε λειτουργίες του κεντρικού Soft1 ERP, βοηθώντας τους να διεκπεραιώνουν εύκολα μία σειρά καθημερινών εργασιών.