Υλοποίηση Έργων

Η AppSoft παρέχει ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών υλοποίησης έργων σε επιχειρήσεις, όπως application consulting, ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών, παραμετροποίηση εφαρμογών, ανάπτυξη ειδικής λειτουργικότητας (customization) κλπ.

Η υψηλή κατάρτιση, η ισχυρή τεχνογνωσία, καθώς και η πολυετής εμπειρία των ανθρώπων μας στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών, επιτρέπουν την ανάπτυξη μίας ενιαίας μεθοδολογικής προσέγγισης αναφορικά με την υλοποίηση έργων, η οποία εγγυάται τα βέλτιστα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας.

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες διαχείρισης έργου και εκτέλεσης εργασιών, κομβικά σημεία ελέγχου και αυστηρά χρονοδιαγράμματα, καθώς επίσης και αναλυτική τεκμηρίωση ενεργειών. Εξαιρετικά ευέλικτη, η προσέγγιση αποτυπώνει λεπτομερώς όλες τις επιμέρους ιδιαιτερότητες, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση της υλοποίησης με τις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας της δικής σας επιχείρησης.

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών της εταιρείας μας στελεχώνεται από εξειδικευμένους Business Consultants, Project Managers, IT Specialists και Software Architects, με εξαιρετικές δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία στην παράδοση προηγμένων λύσεων για επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου – Διανομής, Λιανικού Εμπορίου, Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών.


Οι υπηρεσίες υλοποίησης της AppSoft περιλαμβάνουν:

Project Management

Business Analysis

Business Process Re-engineering

Data Migration

Παραμετροποίηση

Ανάπτυξη Ειδικών Λειτουργιών (Customization)

System Engineering


Επικοινωνήστε μαζί μας !