ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ πλήρως ενσωματωμένη στο Soft1 – ERP


Εμφάνιση των αναλυτικών στοιχείων του φυτοπροστατευτικού είδους μέσω του Minagric με όλες τις πληροφορίες που αφορούν το φυτοπροστατευτικό είδος ( Ημ/νία Έγκρισης – Ημ/νία Λήξης  κλπ) μέσα από το SoftOne.


Εμφάνιση των καλλιεργειών για τις οποίες έχει έγκριση το είδος.


Ορισμός εκτυπώσεων συνταγογράφησης ώστε να γίνονται αυτόματα με την αποστολή του παραστατικού Συνταγογράφησης.

Δυνατότητα αποστολής Συνταγογράφησης με την καταχώριση του παραστατικού και άμεσης εκτύπωσης των συνοδευτικών εντύπων (Λιανικής Πώλησης και Συνταγογράφησης).


Ειδικό Button στο Παραστατικό Πωλήσεων για την άμεση εκτύπωση των συνοδευτικών εντύπων (Λιανικής και Συνταγογράφησης) χωρίς να είναι απαραίτητη η επανεκτύπωση του Παραστατικού μέσω των Φορμών του Παραστατικού.