Καταχωρήστε ώρες υπερεργασίας/υπερωρίας απευθείας από το email σας, με ένα μόνο κλικ

Μέσα από μία σειρά αυτοματοποιημένων emails, το Soft1 WORKTIME LIVE υπενθυμίζει την υποχρέωση δήλωσης υπερεργασιών και υπερωριών, ενώ παράλληλα ενημερώνει κάθε εργαζόμενο για την ώρα αποχώρησης.

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να καταχωρείτε τις ώρες υπερεργασίας / υπερωρίας των υφισταμένων σας και να δηλώνετε αυτούς που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης (π.χ. πωλητές), απευθείας μέσα από το email υπενθύμισης. Με ένα μόνο κλικ, χωρίς να συνδεθείτε καν στην εφαρμογή!

Εναλλακτικά, το Soft1 WORKTIME LIVE παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης αιτήματος υπερεργασίας / υπερωρίας από τον ίδιο τον εργαζόμενο, υποβάλλοντάς το αυτομάτως προς έγκριση στον αρμόδιο προϊστάμενο.


Απαλλαγείτε από την πολυπλοκότητα, το χρόνο και το άγχος που δημιουργεί καθημερινά η υποχρεωτική υποβολή του Εντύπου Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ανταποκριθείτε εύκολα, γρήγορα και έγκαιρα στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αποφεύγοντας τα υψηλά πρόστιμα.

Με τη web εφαρμογή Soft1 WORKTIME LIVE, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε και να απλοποιήσετε όλες τις ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία διαχείρισης του χρόνου απασχόλησης προσωπικού εκτός ωραρίου εργασίας. Ανεξάρτητα από το μοντέλο λειτουργίας ή το πλήθος των εργαζομένων της επιχείρησής σας.