Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του HR στην πράξη

Μετατρέψτε τους ανθρώπους σας σε οδηγό του ψηφιακού μετασχηματισμού της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησής σας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας, πρωτοποριακής web εφαρμογής Soft1 myWorkplace.
 
To Soft1 myWorkplace αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος HR, απαλλάσσοντας τα στελέχη του από την εκτέλεση τυποποιημένων και εξαιρετικά χρονοβόρων χειρόγραφων διαδικασιών. Προσφέροντας μία νέα ψηφιακή εμπειρία σε κάθε εργαζόμενο, το Soft1 myWorkplace βοηθάει τους ανθρώπους σας να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
 
Η εφαρμογή Soft1 myWorkplace παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να επικοινωνεί τόσο με το HR όσο και με τον προϊστάμενό του μέσα από οποιαδήποτε συσκευή (PC, tablet, κινητό), υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό κάθε μοντέλο εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας) αλλά και κάθε ρόλο εργασίας (όπως πωλητές, τεχνικούς κα.).


Διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας εργαζομένων-εταιρείας

Το Soft1 myWorkplace αποτελεί μια πρωτοποριακή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εργαζομένων και επιχείρησης, η οποία επιτρέπει την άμεση και ασφαλή πρόσβαση κάθε εργαζόμενου σε διαδικασίες και πληροφορίες που σχετίζονται με το HR.

Με το Soft1 myWorkplace, κάθε εργαζόμενος -και σύμφωνα με το ρόλο του και τη θέση του στην εταιρεία- μπορεί να ανατρέχει άμεσα σε σημαντικές εταιρικές ενημερώσεις ή τα προσωπικά του στοιχεία, να καταχωρεί αιτήματα (παρακολουθώντας την εξέλιξή τους), να εγκρίνει άδειες υφισταμένων του, να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα εργασίας κα.


Πλεονεκτήματα

Αυτοματοποίηση διαδικασιών HR

Βελτιστοποιήστε τη λειτουργία του τμήματος HR και επιταχύνετε την εκτέλεση κάθε σχετικής εργασίας, προσφέροντας τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να έχει άμεση πρόσβαση σε διαδικασίες και πληροφορίες, σύμφωνα με το ρόλο και τη θέση του στην επιχείρησή σας.

Λειτουργία 24×7 από παντού

Ενισχύστε ουσιαστικά τους ανθρώπους της επιχείρησής σας, βοηθώντας τους να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές ενημερώσεις και εταιρικά δεδομένα αλλά και να προβαίνουν σε αιτήματα και ενέργειες από οπουδήποτε και με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής (PC, tablet, smartphone).

Αποδοτικότερη εργασία

Διαχειριστείτε ταχύτερα όλες τις διαδικασίες και τα ζητήματα που σχετίζονται με το HR, και αυξήστε συνολικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας, επιτρέποντάς τους να διεκπεραιώνουν μόνοι τους κάθε ενέργεια μέσα από ένα εύχρηστο online περιβάλλον.

Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Θέστε τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση των εργαζομένων σας με τους προϊστάμενους τους αλλά και το τμήμα HR, θέτοντας παράλληλα τέλος σε χρονοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ευελιξία προσαρμογής

Ανταποκριθείτε εύκολα κι αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος HR της δικής σας επιχείρησης, αξιοποιώντας την ισχυρή λειτουργικότητα αλλά και τις απεριόριστες πρακτικά δυνατότητες παραμετροποίησης και επέκτασης του Soft1 myWorkplace.

Καλύτερες αποφάσεις

Προχωρήστε στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, αξιοποιώντας τα ισχυρά εργαλεία HR metrics της εφαρμογής. Παράξτε σε πραγματικό χρόνο πλήθος αναφορών HR (δημογραφικά/μισθολογικά στοιχεία, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού, παρακολούθησης στόχων κα.).


Δείτε επιπλέον :

Icon

Soft1 myWorkplace 993 KB 81 downloads

Soft1 myWorkplace …
Icon

Soft1 – Μισθοδοσία 1 MB 56 downloads

Soft1 – Μισθοδοσία …