Παραγωγή/Τυποποίηση Ελαιολάδου


Για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου της παραγωγής και τυποποίησης του ελαιολάδου δημιουργήσαμε κάθετη λύση ώστε οι επιχειρήσεις του κλάδου να μπορούν:

• Να οργανώσουν πλήρως την εμπορική, λογιστική και χρηματοοικονομική λειτουργία του οργανισμού.
• Να παρακολουθήσουν το σύνολο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν (λάδι, υλικά συσκευασίας…) με όλες τις ιδιαιτερότητες του κάθε υλικού.
• Να αποτυπώσουν την παραγωγική διαδικασία τυποποίησης του ελαιολάδου και την μετατροπή του από χύμα σε συσκευασμένο προϊόν με δυνατότητα αποτίμησης του κόστους του.
• Να παρακολουθήσουν τις δεξαμενές φύλαξης του λαδιού ως προς τα υπόλοιπο αλλά και ως προς την ποιότητα του λαδιού που περιέχουν.
• Να διαχειριστούν τους παραγωγούς και τους ελαιοτριβείς.
• Να έχουν απόλυτη ιχνηλασιμότητα τόσο προς τα εμπρός (πελάτης) όσο και προς τα πίσω (προμηθευτής-παραγωγός) της παραγωγικής διαδικασίας με δυνατότητα ανάκλησης όποιας ποσότητας από την αγορά.
• Να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά και τις παράλληλες δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου όπως για παράδειγμα την τυποποίηση βρώσιμης ελιάς, αποξηραμένων φρούτων κ.α.
• Και τέλος τους δίνεται η δυνατότητα λήψης οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων ανά κέντρο κόστους και Business unit για την εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία του οργανισμού (P&L).