Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μια επιχείρησης βασίζεται στο προσωπικό της.

Προσφέρουμε συνεχώς ευκαιρίες για άτομα που επιδιώκουν να αναπτυχθούν και να καταξιωθούν στον κλάδο της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να μάθουν, να πειραματιστούν και να αναπτυχθούν – τόσο για το δικό τους προσωπικό όφελος όσο και για την εταιρεία.

Senior Soft1 ERP/CRM Consultant

Περιγραφή θέσης: Υλοποίηση λύσεων με Soft1 ERP/CRM

• Καταγραφή και ανάλυση αναγκών εταιρικών πελατών.
• Σχεδιασμός λύσης και λειτουργίας, στοχευμένη στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
• Παραμετροποίηση Soft1 ERP/CRM.
• Εκπαίδευση-Υποστήριξη.
• Ενεργή συμμετοχή σε Projects σε συνεργασία με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Προφίλ υποψηφίου:

• Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.
• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
• Αναλυτική σκέψη και ευχέρεια στην επικοινωνία, τόσο προφορική όσο και γραπτή.
• Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
• Ικανότητα εργασίας σε προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Οικονομικές, Θετικές Επιστήμες ή Πληροφορικής).
• 2ετή εργασιακή εμπειρία ως ERP ή / και CRM Consultant.
• Εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων και παραμετροποίησης ERP ή / και CRM εφαρμογών.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη γνώση Windows, Microsoft Office.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.
• Κάτοχος ΙΧ Διπλώματος.
• Προτεραιότητα θα δοθεί σε Consultants με εμπειρία στις εφαρμογές της SoftOne.

Επιθυμητά προσόντα:

• Εμπειρία στη χρήση εργαλείων Reporting (Fast Reports, S1 Reporting Tools , BI)
• Γνώση SQL

Αποστείλατε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή στο e-mail: jobs@appsoft.gr